Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  προσφέρεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησής του και εξασφαλίζει τη  δημιουργία Επιστημονικών Περιοδικών, τον επιστημονικό έλεγχο των Άρθρων και την  εκδοτική και λογιστική Διαχείριση των Τευχών τους.

Η Υπηρεσία είναι ενταγμένη στην πολιτική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη στήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης στην γνώση και της επιθυμίας του για ευρεία δημοσιοποίηση των ερευνητικών  αποτελεσμάτων  της Ακαδημαϊκής του Κοινότητας με τη χρήση των διαθέσιμων μέσων και τεχνολογιών.

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών αναπτύχθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 3 «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου» της Πράξης «Ανάπτυξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ‘’ΟΛΥΜΠΙΑΣ’’».

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Φιλολογίας

Προβολη Περιοδικου | Τρεχον Τευχος | Εγγραφη

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προβολη Περιοδικου | Τρεχον Τευχος | Εγγραφη

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Φιλολοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Προβολη Περιοδικου | Τρεχον Τευχος | Εγγραφη