Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ζάχος Γεώργιος
Διευθυντής Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Π.Ι
Τηλέφωνο: 26510-05010
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gzachos@cc.uoi.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Χαρκίτης Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 26510-05004
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pharkit@cc.uoi.gr