Πολιτικές Σύνταξης

Πολιτικές ενότητας περιοδικού

Άρθρα

-

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

 

Ανοικτή Πρόσβαση

Η Ανοικτή Πρόσβαση αποτελεί μία πρωτοβουλία της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για την ελεύθερη, άμεση και διαρκή διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο.

Τι σκοπούς έχει;

  • Την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών.
  • Την ενίσχυση της έρευνας και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.

Ανοικτή Πρόσβαση και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβανόμενο τη σημασία της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών στην επιστημονική γνώση αναπτύσσει διαδικτυακές υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης που υλοποιούνται στο έργο: Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση 989/08-11-2012 αποφάσισε την αποδοχή από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων της Διακήρυξης του Βερολίνου για την «Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών».