Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φαλάγκας, Ανδρόνικος

  • Τόμ. 35 (2006) - Άρθρα
    Ένα αίνιγμα της μεταβυζαντινής ιστορίας και τέχνης: το επιτραχήλιο του δεσπότη - τσάρου Ιωάννη στην I. Μ. Δουσίκου Τρικάλων (1552 ή 1561)
    Περιληψη  PDF