Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, Ελένη

  • Τόμ. 35 (2006) - Άρθρα
    Η γοητεία των χρυσοϋφαντών και χρυσοκέντητων μεταξωτών υφασμάτων του βυζαντίου
    Περιληψη  PDF
  • Τόμ. 35 (2006) - Άρθρα
    Ένα αίνιγμα της μεταβυζαντινής ιστορίας και τέχνης: το επιτραχήλιο του δεσπότη - τσάρου Ιωάννη στην I. Μ. Δουσίκου Τρικάλων (1552 ή 1561)
    Περιληψη  PDF