Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκαβάρα, Μαρία Π.

  • Τόμ. 34 (2005) - Άρθρα
    Ο εικονογραφικός κύκλος του βίου του Αγίου Νικολάου στη Σαρακίνιστα Λιούντζης Αργυροκάστρου
    Περιληψη  PDF