Ποικίλα κριτικά και ετυμολογικά

Δημήτριος Κ Ράιος

Περιληψη


Αρχικά συζητούνται κριτικά και σχολιάζονται τρία εδάφια της Φαίδρας του Σενέκα (8, 715-718, 831) και ένα του Πλουτάρχου (Κράσσ. 32, 5). Ακολουθεί η επισήμανση σειράς ατυχών διορθώσεων, παραναγνώσεων και άλλων αδυναμιών της editio princeps μιας μεσαιωνικής λατινικής αλληγόρησης των οβιδιανών Μεταμορφώσεων (I-V).

Στο Β' μέρος διορθώνεται (VI) η ετυμολογία της ΝΕ λ. μούσκλια “βρύα”, που παρέχει το Λεξικό της ΝΕ Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, και η συνέχεια (VII) αφιερώνεται σε προσθήκες ή βελτιώσεις του Τοπωνυμικού της περιοχής Ζαγορίου. Συγκεκριμένα προστίθενται δώδεκα νεολατινικά (βλάχικα) τοπωνυμία - στην πλειονότητά τους από το Γρεβενίτι Ζαγορίου -, που περιγράφονται και ετυμολογούνται, ενώ βελτιώνεται η καταγραφή ή η ετυμολογία άλλων οκτώ τοπωνυμίων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.