Γαληνού: Περί του ταχέος θανάτου

Αιμίλιος Δημ. Μαυρουδής

Περιληψη


Με το όνομα του Γαληνού παραδίδεται μόνο σέ αραβική μετάφραση ένα σύντομο έργο που στο ελληνικό πρωτότυπο έφερε πιθανότατα τον τίτλο Περί τοϋ ταχέος Θανάτου. Το έργο αύτό πρωτοσυντάχθηκε στα Ελληνικά κατά την “Ύστερη Αρχαιότητα ή τον Μεσαίωνα και εντάσσεται στην πλούσια ψευδεπίγραφη γραμματεία σχετικά με τά προγνωστικά του θανάτου (ή ίσως καλύτερα σχετικά με τά προγνωστικά περί ζωής καί θανάτου). Του έργου αυτού σώζονται και άλλες παραλλαγές (στά Αραβικά και τά Λατινικά), οΐ όποιες συνδέονται και με το όνομα του Ιπποκράτη. Στο άνά χείρας άρθρο, υστέρα άπο μιά επισκόπηση των διαφόρων ζητημάτων που συνδέονται με το Περί τοϋ ταχέος Θανάτου, αυτό μεταφράζεται στά Ελληνικά (άπο τά Γερμανικά) και άποδεικνυεται ή εξάρτηση του καί άπο τους ιπποκρατικούς Άφορισμούς (ενώ άπο προηγούμενο μελετητή είχε σημειωθεί ως πηγή του μόνο το ιπποκρατικό Προγνωστικόν, καί μάλιστα έλλιπώς)* επίσης παρατίθενται καί διάφορα άλλα σχόλια.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.