Η καταγωγή της τραγωδίας και του αττικού θεάτρου

Αριάδνη Γκάρτζιου-Τάττη

Περιληψη


Η μελέτη μου επικεντρώνεται στην παρουσίαση του σωζόμενου υλικού και των θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν στο θέμα της καταγωγής της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και τις σχέσεις αλληλοεπίδρασης της τελευταίας με το αθηναϊκό θέατρο. Ακολουθώντας κατά κύριο λόγο τους θεωρητικούς άξονες που έχουν τεθεί από την εποχή του Albin Lesky, συζητώ σύντομα τις σημαντικότερες θεωρητικές τάσεις που έχουν ασχοληθεί με τις αρχές του δράματος, τη σχέση του με διάφορα διονυσιακά στοιχεία (Διόνυσο, διονυσιακές γιορτές κ.ά.), τους πρώτους θεατρικούς αγώνες, τον διθύραμβο κ.λπ. Στόχος μου είναι να φωτίσω την πολυπλοκότητα ενός φαινομένου που παραμένει έως σήμερα ένα δυσερμήνευτο θαύμα.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.