Μακρόβιος Saturnalia 5.15.1-5.16.5: συγκριτική εξέταση της καταλογικής τεχνικής Ομήρου- Βιργιλίου

Ελένη Γκάστη

Περιληψη


This comparative study focuses upon the observations made by Eustathius in Macr. Sat. 5.15.1 - 5.16.5 concerning the differences between Homer’s Catalogue of the Greek forces in Λ. 2.484ff. and Virgil's Catalogue of the Italian forces in Aen. 7.641 ff. Virgil’s Catalogue is very differently oonceived from Homer's and it has elaborate aspects of function and narrative structure.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.