Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μότσιος, Γιάννης

  • Τόμ. 37 (2008) - Articles
    Μοιρολόγια από χωριά των Γρεβενών που συγκέντρωσα και αξιολόγησα το 2008-2009: ιστορία βιντεοσκόπησης και μαγνητοφώνησης
    Περιληψη  PDF
  • Τόμ. 35 (2006) - Articles
    Κορυφαίες στιγμές στην ιστορία και στην τέχνη του λόγου: ιστορικές συγκυρίες και συμπτώσεις διαλόγου δημοτικής και λόγιας ποίησης
    Περιληψη  PDF