Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκάστη, Ελένη

  • Τόμ. 35 (2006) - Articles
    Μακρόβιος Saturnalia 5.15.1-5.16.5: συγκριτική εξέταση της καταλογικής τεχνικής Ομήρου- Βιργιλίου
    Περιληψη  PDF