Σχετικά με τον ιστότοπο

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρησιμοποιεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Open Journal Systems για τη διαχείριση και την ηλεκτρονική έκδοσή τους.

Το OJS καλύπτει όλες τις πλευρές μιας ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών, από τη δημιουργία του ιστοτόπου-περιοδικού μέχρι τις λειτουργικές εργασίες όπως τη διαδικασία υποβολής από τον συγγραφέα, την αξιολόγηση και την επιμέλεια των υποβολών, τη δημοσίευση, την αρχειοθέτηση καθώς και την ευρετηρίαση του περιεχομένου.        

Επιπλέον, βοηθάει στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τους συντελεστές του περιοδικού όπως την καταγραφή της δουλειάς των επιμελητών, των αξιολογητών και των συγγραφέων, καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας δείτε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Π.Ι.

Σχετικά με το αυτό το σύστημα δημοσιεύσεων