Η σχέση του νομοθέτη με το πολιτικό σύστημα στο γ΄ βιβλίο των Νόμων του Πλάτωνα

Χρήστος Αθ. Τερέζης, Απόστολος Αντ. Καπρούλιας

Περιληψη


Η σχέση του νομοθέτη με το πολιτικό σύστημα στο γ΄ βιβλίο των Νόμων του Πλάτωνα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.