Επιθυμία, παράσταση, συγκατάθεση: η θεωρία της πράξης του Jean Buridan

Cristophe Grellard

Περιληψη


L’article vise a elucider le statut philosophique d’une cetebre exp6rience de pensee, connue sous le nom d’ane de Buridan. En reprenant la theorie de Passentiment et de Paction de Jean Buridan (ca. 1300-1361), on montre comment la theorie de Paction de ce maitre es arts actif au 14c siecle a Paris repose sur une conception plus generale du rapport entre representation, desir et action. Apres avoir rappele la theorie de Paction animale, qui repose sur un strict determinisme entre la representation et Paction, on examine Pexception rationaliste que constitue Pespece humaine. De fait, Phomme, en tant que doud d’appetit rationnel, est capable d’evaluer Pimpact de ses representations. Cela implique de prendre en compte la contingence de Paction et la faillibilitd de nos representations, afin de comprendre comment Paction humaine se singularise par une aptitude a la deliberation qui rend capable de se d£tacher partiellement du determinisme naturel.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.