Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαγγελή, Αλεξάνδρα

  • Τόμ. 35 (2010) - Άρθρα
    Effects of job demands, control and support on psychological and work-related well- being in a sample of greek blue-collar workers
    Περιληψη  PDF