Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καπρούλιας, Απόστολος Αντ.

  • Τόμ. 34 (2007) - Άρθρα
    Η σχέση του νομοθέτη με το πολιτικό σύστημα στο γ΄ βιβλίο των Νόμων του Πλάτωνα
    Περιληψη  PDF