Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πασχάλης, Βασίλης

  • Τόμ. 35 (2010) - Άρθρα
    Αισθητικοποιώντας τη θρησκευτική εμπειρία: μια συζήτηση με βάση τη θεωρητική εποπτεία του W. James
    Περιληψη  PDF