Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Deleuze, Gilles

  • Τόμ. 35 (2010) - Άρθρα
    Μια επάνοδος στον Μπερξόν: επίμετρο του συγγραφέα στην αγγλόφωνη έκδοση του Μπερξονισμού
    Περιληψη  PDF